Om meg


Avsnitt er de viktigste byggeklossene på nettsider. For å endre innholdet i dette avsnittet dobbeltklikker du her eller klikker på Rediger tekst. Du kan også endre stil på teksten.


Avsnitt er de viktigste byggeklossene på nettsider. For å endre innholdet i dette avsnittet dobbeltklikker du her eller klikker på Rediger tekst. Du kan også endre stil på teksten. Hvis du drar teksten vil avsnittet bli flyttet på siden.

Utdanning


Avsnitt er de viktigste byggeklossene på nettsider. For å endre innholdet i dette avsnittet dobbeltklikker du her eller klikker på Rediger tekst. Du kan også endre stil på teksten. Hvis du drar teksten vil avsnittet bli flyttet på siden.

2000 - 2002

Mastergrad, Universitet

1998 - 2000

Mastergrad, Universitet

1996 - 1998

Bachelorgrad, Universitet

Priser og anerkjennelser

September 26, 2017

Tittel på sertifikat


August 9, 2016

Navn på pris


Mars 9, 2015

Tittel på sertifikat

Akademiske stillinger

2014 - 2016


Tittel

Avdeling | Universitet

2012 - 2014


Tittel

Avdeling | Universitet

2010 - 2012


Tittel

Avdeling | Universitet